Home page link.
Svenska Engelska
bilde av marius og sigurd i spoon

Skal du lage nye nettsider? Slik mener vi en god prosess ser ut

Den viktigste regelen vi jobber etter når vi lager nettsider, er at innholdet skal bestemme designet – ikke motsatt. Her er en oversikt over hva vi mener er en god prosess når man skal lage nye nettsider.

Publisert

14. april 2023

Bra design er nesten alltid resultat av god planlegging. Og hos oss er utvikling av innhold og design det samme. Historiefortelling, vinkling, bildemuligheter, kilder og visuell presentasjon henger sammen. Design er ikke pynt, det er innhold og funksjon. Ja visst skal det se fint ut, men først og fremst skal det virke.

Dette er like sant når man skal lage nettsider. Det visuelle designet må gjøres etter at målene for siden er satt, brukerinnsikten er gjort og nettsidens innhold er bestemt. Snur man opp-ned på denne prosessen, vil man fort ende med å forsøke å få innhold til å passe inn i maler som ikke er bygget for det.

Det vil gi økte kostnader til justeringer, utsettelser, maler som ikke passer innholdet og unødvendig mange kompromisser som gjør at ingen som er involvert i prosessen egentlig er fornøyde. Design som ser kjempebra ut rent estetisk er ikke verdt noe som helst om ikke det kan brukes til å skape verdi i form av godt innhold.

Design er ikke pynt, det er innhold og funksjon. Ja visst skal det se fint ut, men først og fremst skal det virke.

– Sigurd Bjerke, rådgiver og senior designer

Vår kjernekompetanse ligger i historiefortelling, også visuelt, og brukerne er alltid i fokus. Som redaksjonelle designere jobber vi med å gjøre mer eller mindre kompleks informasjon tilgjengelig for målgruppen. Derfor er vårt råd til kunder som vil ha nye nettsider alltid det samme: Start med innholdet!

Noen ganger kan dette føre til design og utvikling av en rik artikkelmal som viser frem bilder, video, tekst og lyd på en visuell og brukervennlig måte (slik vi gjorde for Aspelin Ramm og Landbrukskvartalet). Hvis redaksjonelle artikler ikke er innholdet du vil fokusere på, finnes det flere måter å gjøre historiefortelling på: For eksempel en visualisering av viktige prinsipper i dyrkingsprosessen og samspillet mellom landbasert lakseoppdrett og produksjonsanlegg for salat, slik vi gjorde for Columbi Farms. Eller et modulbasert løypekart som både er inspirerende og informativt, slik vi gjorde for IK Tjalve/NorgesGruppen og Holmenkollstafetten.

1) Oppstart og innsikt

Vi jobber sammen med oppdragsgiver for å forstå hva nettsiden skal gjøre og hva slags innhold den skal fylles med. Hva er nettsidens brukere på jakt etter? Hva har oppdragsgiveren selv behov for å kommunisere? Hva er nettsidens mål og målgrupper? I denne fasen gjør vi analyse av atferd på dagens sider, om de finnes. Vi gjør også en grundig SEO-analyse og kvalitative intervjuer med dagens nettsidebrukere/kunder/medlemmer. På bakgrunn av dette lager vi struktur- og modulkart av løsningen, og finner ut av hva skal ligge hvor – også kalt informasjonsarkitektur. Nå velger vi egnet publiseringssystem (CMS) i samråd med utviklingsmiljø.

 

2) Struktur og brukertest

Her lager designere og utviklere sammen et rammeverk (wireframe) til nettsidene – enkle skisser for å bli enige om struktur og et slags skjelett. Vi lager også en enkel prototyp for å sikre at all ønsket funksjonalitet er med. Oppdragsgiver ser over og gir tilbakemeldinger. I denne fasen gjør vi også brukertester for å avdekke mulige problemer vi ikke har tenkt på selv.

 

3) Design og utvikling

Når innholdet er bestemt, alle funksjoner er kartlagt og strukturen er ferdig, starter designfasen. Vi designer og utvikler selvsagt løsninger i henhold til gjeldende lovkrav om universell utforming. Vi jobber gjerne i sprinter med utviklingsmiljø, og begynner koding og implementering. Det visuelle designet utføres parallelt, og prototypen fra forrige fase fylles med visuelt design. Oppdragsgiver får korrigere, justere og godkjenne.

 

4) Testing og publisering

Her laster vi opp nettsiden med lukket tilgang, altså kan bare vi og oppdragsgiver se den. I denne fasen tester vi og sikrer at alt fungerer og er stabilt før offentlig publisering. Vi anbefaler en periode på én til to uker med testing og feilretting for å være helt sikre på at alt fungerer til lansering. Når alt er klart, laster vi opp nytt innhold og publiserer siden.

 

5) Opplæring, drift og vedlikehold

Vi tilpasser opplæring i løsningen etter behov. Vi vil også alltid lage ryddige avtaler på vedlikehold og drift av siden, med løpende oppdatering av operativsystem og komponenter.

https://spoonagency.no/wp-content/uploads/2023/11/spoon-portrett-previews-BW-20.jpg

Sigurd Bjerke

Rådgiver og senior designer (i permisjon)

sigurd.bjerke@spoonagency.no 977 95 801
https://spoonagency.no/wp-content/uploads/2023/11/spoon-previews-bw2-4.jpg

Marius Hole

Digital lead / Designer

marius.hole@spoonagency.no 920 66 095

Del på sosiale medier

LinkedIn Facebook