Home page link.
Svenska Engelska

Arkitektur på nett

Arkitektur skal være Norges udiskutabelt ledende fagmiljø innenfor arkitekturformidling og vise samfunnets verdi av arkitekter og god arkitektur. Med ønske om å være norsk arkitekturs kollektive hukommelse.

Kunde

Norske arkitekters landsforbund

Prosjekt

Nettmagasin

År

2023

Leveranse

Digital design

Utfordring

Norske arkitekters landsforbund har foreningsnettstedet arkitektforbundet.no og i tillegg ga de ut de to redaktørstyrte magasinene Arkitektnytt og Arkitektur N (tidligere Byggekunst) – begge på papir og nett. Dette er mange kanaler å drifte for en forening med drøyt 4000 medlemmer. Det alle var enige om var at om de hadde startet i dag, er det åpenbart at de aldri hadde valgt å gi ut to tidsskrifter med hver sin redaksjon. Men det var likevel ikke opplagt at det var lurt å legge ned et av magasinene eller slå dem sammen igjen, etter at de skilte lag i 1952.

Oppdraget var å finne den beste plattformen for «…å drive førsteklasses nyhets- og featurejournalistikk, skape en interessant arena for debatt og drive inspirerende og relevant arkitekturformidling og -dokumentasjon. Utvikle eksisterende og nye redaksjonelle og kommersielle produkter.»

I prosessen måtte vi få fram fakta som viste medlemmenes lesevaner og ønsker, hvilken løsning som gir høyest annonseinntekter i fremtiden, og hva som best vil fremme norske arkitekter og arkitektur.

Løsning

Resultatet er at Arkitektnytt og Arkitektur N er slått sammen til nysatsingen Arkitektur på nett og papir. Ved siden av å være et aktualitetsmagasin, er Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Den viktigste grunnen til sammenslåingen er at nyheter og debatt er ferskvare.

For at Arkitektnytt fortsatt skulle kunne være den viktigste arenaen i Norge for nyheter og debatt om arkitektur, måtte trafikken på nett bli større. Sammenslåingen skal sørge for at både fokus og ressurser blir brukt på å være så aktuelle og relevante som mulig, for medlemmer, abonnenter og andre aktører.

Dette er en tydeligere satsing som styrker to produkter – best på nett, best på papir. Oppryddingen i publikasjoner vil gjøre det enklere å bygge en tydeligere merkevare.

Typografien er inspirert av utgavene av Byggekunst på 60- og 70-tallet. Geometrisk sans serif taler direkte til faget med konstruksjon og geometri, mens supplerende serif med sin karakter og egenart, gir alltid et dynamisk, heftig og konsistent uttrykk – fra prangende overskrifter til svært lesbar brødtekst.

Løsningen er modulbasert og gir redaksjonen muligheter til å fremme og tilpasse ulike innholdstyper etter hva som er mest relevant – akkurat nå.

Spoon kom inn i prosessen med omstrukturering av tidsskriftene allerede våren 2021 da vi utredet hva slags formater vi skulle satse på – og ble med hele veien til nye nettsider ble lansert i mars 2023, nesten to år senere. I dette arbeidet har Spoon fungert som en usedvanlig god alliert og en pålitelig samarbeidspartner langt utover det vi kunne forvente. For å si det enkelt har ikke bare de pålagte oppgavene blitt løst på en utmerket måte. Vi opplevde også at Spoon ved både prosjektledelse og designer tok et konstruktivt eierskap til prosessen med et genuint ønske om å skape noe virkelig bra sammen med oss. Digital omstilling i en medlemsorganisasjon vil aldri være en helt enkel og smertefri affære. Spoon gjorde jobben veldig mye enklere for oss.

– Gaute Brochmann, redaktør Arkitektur

Debattartikkel

Debattartikkel

Portrettformat av arkitekter

Portrettformat av arkitekter

Selvangivelsen – intervjuer av arkitektkontorer

Selvangivelsen – intervjuer av arkitektkontorer

Et annet mål er at hyppigere oppdateringer, flere leseformater og mer relevant innhold på nett, skal øke trafikken vesentlig. Det er lagt ned et betydelig arbeid for å gjøre dette til et attraktivt nettsted for annonsører. Norske arkitekters landsforbund er avhengig av å øke annonseinntektene på nett for å kunne levere innhold på det nivået de har ambisjoner om, og for å klare å løfte tema arkitektene er opptatt av fram i offentligheten.

Designet differensierer debattinnhold fra nyheter for å skape et nødvendig skille. I tillegg har formatene “Portrettet” og “Selvangivelsen”, som er intervjuer med arkitekter og arkitektkontor, fått et visuelt løft med særegent design. Dette er aktive grep for å øke lesetid, holde på engasjement og skape kontrast til andre innholdstyper, men som likevel ivaretar gjenkjennbarheten til hele nettstedet.

Prosjektomtaler har fått en mer visuell tilnærming med større bildeformater og annen puls. I tillegg har vi samlet alle prosjektomtaler i et kart som viser arkitekturens geografiske tilhørighet i Norge.

Vil du vite mer om dette prosjektet?

https://spoonagency.no/wp-content/uploads/2023/11/tofrinn_bw.png

Torfinn Solbrekke

Seniorrådgiver

torfinn.solbrekke@spoonagency.no 971 81 234
https://spoonagency.no/wp-content/uploads/2023/11/spoon-previews-bw2-4.jpg

Marius Hole

Digital lead / Designer

marius.hole@spoonagency.no 920 66 095

Samarbeidspartnere

Kode: Xlent

Andre arbeider vi er stolte av