Utfordring

Columbi Farms ønsker å revolusjonere produksjonen av salat og grønnsaker i et sirkulært kretsløp hvor næringsstoffene fra sjømatproduksjon utnyttes som gjødsel. Kort fortalt ønsker de å bygge veksthus i nærheten av allerede eksisterende oppdrettsanlegg for å utnytte fiskevann, som vanligvis dumpes i havet, til dyrking av salat.

Målgruppen for nettstedet er potensielle investorer og underleverandører. Fordi kunden er i en etableringsfase og det er et langsiktig perspektiv før produksjonsanlegg er ferdigstilt, ble vår utfordring å skape et tidløst og troverdig, men fleksibelt design som viser hvor de skal, hvem de er og hvordan de skal produsere salat.

columbifarms-04.jpg

Løsning

Vi har tatt et bevisst valg om å bruke illustrasjoner som visuelt virkemiddel for å bygge troverdighet til målgruppen. Å designe en løsning som ville basert seg på foto når man ikke kan vise faktiske forhold ville undergravd budskapet. Vi har samarbeidet med Terje Tønnessen om å illustrere viktige prinsipper i dyrkingsprosessen og samspillet mellom landbasert lakseoppdrett og produksjonsanlegg for salat. Dette innholdet har resultert i modulbaserte seksjoner som både kan trekkes ut som selvstendige undersider og som forsideinnhold.

Sandra Blikås har vært med på utformingen av den profilbærende illustrasjonen. Til tidslinje og andre seksjoner har vi integrert elementer fra denne. Tidslinjen er også modulbasert. Hver blokk består av opptil tre illustrasjoner som velges fritt fra et bibliotek med 20 illustrerte elementer av salat og fisk. Nettstedet er utviklet av våre venner i Værsågod og bygget med Craft CMS.

columbifarms-02.jpg
columbifarms-03.jpg
columbifarms-04.jpg
columbifarms-08.jpg
columbifarms-07.jpg
columbifarms-05.png

Vil du vite mer om dette prosjektet?

MARUIS_HOLE_SPOON 2.jpg

Marius Hole

Digital lead / Designer

Relaterte jobber