Tjeneste

Strategisk design

Årsrapportering

Spoon har lang erfaring med årsrapportering og leverer både digitale og trykte rapporter til kunder i forskjellige sektorer. I arbeidet med rapportering bruker vi vår solide kompetanse på design, innhold og konseptutvikling.

Våre designere og redaktører brenner for leserne av din rapport. Vi har målgruppen i fokus og tenker på brukerne under utforming av både innhold og design.

Spoon produserer rapporter for både print og web. Vi lager mal- og rammeverk med gjenbruksverdi, som er enkelt for kunden å ivareta og videreutvikle. Den røde tråden i rapporteringen er viktig for oss og vi ivaretar denne ved å ha et blikk på både digitale og trykte flater.

Vi mener det er viktig å begynne med idé- og konseptutvikling. Et konsept som inspirerer og engasjerer, samtidig som det favner både innhold og design, vil gi gode resultater og skape ønsket effekt.

Spoon bruker kompetanse innen animasjon, design, illustrasjon innhold og video i våre leveranser. Vi kan utvikle både store og små verktøykasser med forskjellige uttak til kunder som vil bruke sin årsrapport aktivt i sin kommunikasjon.

Informasjonsgrafikk og datavisualisering er andre virkemidler som engasjerer. Det egner seg godt til å visualisere data, hendelsesforløp og prosesser. Vi liker å kombinere disse grepene for å formidle ditt budskap best mulig.