Home page link.
Svenska Engelska

Strategi

Spoon utvikler overordnede kommunikasjonsstrategier og mer spissede strategier for innholdsmarkedsføring, SEO, employer branding eller sosiale medier. Vi er ekstra opptatt av å lage strategier som er enkle å forstå og å ta i bruk i organisasjonen.

https://spoonagency.no/wp-content/uploads/2023/11/tofrinn_bw.png

Torfinn Solbrekke

Seniorrådgiver

torfinn.solbrekke@spoonagency.no 971 81 234

Gjennomarbeidede strategier er grunnlaget for god kommunikasjon og markedsføring som bidrar til å nå virksomhetsmålene.

Våre strategiske rådgivere kan fasilitere prosesser og utvikle en rekke typer strategier som skiller deg fra konkurrentene dine. Vi tror det vi er ekstra gode på, er forankring i organisasjonen og at det endelige produktet er enkelt å ta i bruk.

Dette er vi gode på

Innsikt og analyse

Gode strategier baseres alltid på grundig innsikt og analyse, der våre viktigste kilder er oppdragsgiverne, deres målgrupper, digitale data og trender i samfunnet rundt oss. Oppgaven vår handler om å kunne stille de gode spørsmålene for å finne de riktige svarene. Slik definerer og spisser vi problemet vi skal løse, identifiserer muligheter og barrierer og finner nye, spennende måter å se verden på.

Kommunikasjonsstrategi

Vi kan hjelpe deg med en slagkraftig kommunikasjonsstrategi. Ved å definere klare mål, identifisere og forstå målgruppen din, utvikler vi kommunikasjonstrategier som engasjerer, og etablerer målekriterier for suksess. 

Innholdsstrategi

Vi hjelper deg gjennom hele prosessen til en ferdig innholdsstrategi – fra å definere hvilke forretningsmål du vil nå ved hjelp av innhold, identifisere målgrupper, samle og analysere innsikt, utvikle gode historieområder, sette kriterier for suksess og å finne ut hvordan du måler om du har lykkes. Når strategien er ferdig, hjelper vi deg gjerne med å produsere innholdet også!

SoMe-strategi

Strategisk bruk av sosiale medier forsterker merkevaren. Vi guider deg gjennom hele prosessen – fra å definere mål og forstå din målgruppe, til å utvikle engasjerende innhold og måle suksess. 

AI-strategi

Lurer dere på hvordan dere skal ta i bruk AI i markedsarbeidet? Vi kan hjelpe dere med å utforske hvor AI kan hjelpe organisasjonen for å jobbe mer effektivt.

Dette har vi gjort på strategi