Home page link.
Svenska Engelska

Konseptutvikling

Kjernen i vårt arbeid er historiefortelling som gir effekt. Gjennom kreativ kommunikasjon kan vi begeistre, endre holdninger, bygge kunnskap og selge varer. For å kunne gjøre dette er vi avhengige av solid konseptutvikling.

Kontakt meg om konseptutvikling

https://spoonagency.no/wp-content/uploads/2023/11/spoon-portrett-previews-BW-16.jpg

Mats Michael Olsen

Kreativ leder

mats.michael@spoonagency.no 918 44 058

Kreativitet som virker

Med innsikt, analyse og strategi som bakteppe, utvikler vi effektive kreative løsninger som engasjerer og skaper endring. Vår suksessoppskrift har i mange år vært å kombinere høyt kreativt nivå med en journalistisk verktøykasse.

Dette er vi gode på

Kreativ konseptutvikling

Gode konsepter gir tydelige rammer for hva slags innhold som skal produseres, hva som skal kommuniseres og hvordan man kan trekke målgruppa gjennom en kundereise som ender i ønsket resultat. Velfungerende konseptutvikling innebærer alltid innsikt og analyse, ofte kreative workshops og aller helst godt involverte kunder som liker å jobbe sammen med oss.

Kampanjer

I Spoon utvikler vi helhetlige kampanjer som kombinerer egne kanaler, betalte flater og fortjent oppmerksomhet i uavhengige medier. Vi tar alltid utgangspunkt i grundig innsiktsarbeid og en konkret utfordring, og vi legger stolthet i å levere høyt kreativt nivå som samtidig er knyttet til oppdragsgivers strategi.

Kreativ workshop

Workshop er en utmerket måte å jobbe frem ideer og retninger på. Når flere hoder tenker sammen, kan det gjøre underverker for å finne gode, kreative løsninger for en kampanje, strategi eller et arrangement. Med en svært velprøvd metodikk, arrangerer vi kreative workshops med tydelig definerte utfordringer og leken disiplin. Det blir alltid best når oppdragsgiver selv er med for å bidra med både kunnskap, forankring og mange flere ideer enn de selv trodde de var i stand til å komme på.

Atferdsvitenskap

Det er slitsomt å tenke, og det tar for lang tid. For å rekke å ta 35 000 beslutninger om dagen, bruker vi mentale snarveier. Denne intuitive, automatiserte måten å ta beslutninger på er ofte forutsigbar irrasjonell. Atferdsvitenskap hjelper oss å forstå hvorfor vi tenker som vi tenker, føler som vi føler – og ikke alltid gjør som vi burde. Det er et svært nyttig verktøy i utviklingen av kreative løsninger som skal påvirke folk til å ta bedre valg. Flere rådgivere i Spoon er sertifiserte kursholdere og har stor nytte av å kjenne til grunnprinsippene for atferdsvitenskap for å lage effektiv kommunikasjon. Vi bruker det aktivt i konseptutvikling, og vi lærer gjerne bort morsomme og effektive metoder og verktøy for anvendt atferdsvitenskap til deg og teamet ditt.

Noen av våre arbeider med konseptutvikling