Kunde

Bane NOR Eiendom

Årsrapport

Bane NOR Eiendom spiller en viktig rolle i utviklingen av byer og tettsteder: Ved å eie, utvikle og forvalte jernbaneeiendom og bærekraftige knutepunkt med miljøvennlige bygninger, er samfunnsoppdraget å gjøre det mer attraktivt for folk og godstransportører å benytte tog.

Utfordring

Bane NOR Eiendom ønsket at årsrapporten for 2019 både skulle øke kunnskapen om og omdømmet til Bane NOR Eiendom. Den skulle samtidig vise varme, profesjonalitet og miljøbevissthet.

Løsning

Spoons løsning tar utgangspunkt i Bane NOR Eiendoms verdikjede og består av historier om alt fra idé- og reguleringsfasen, prosjektutviklings- og byggefasen til løpende drift og forvaltning.

Disse historiene fortelles gjennom reportasjer og intervjuer fra prosjekter i Bane NOR Eiendoms portefølje og menneskene som bruker, planlegger og bygger dem.

eiendom_02.jpg

Resultat

Årsrapporten gir en god beskrivelse av Bane NOR Eiendoms virksomhet. Rapporten inneholder historier fra hele verdikjeden og gjennomgår de mest aktuelle prosjektene i selskapets portefølje. Spoon har utarbeidet konsept, design og innhold, i form av tekst, bilder og grafikk.

Rapporten ble distribuert til ansatte, samarbeidspartnere, leverandører, beslutningstakere og andre interessenter.

Vi er svært fornøyde med årets årsrapport! Samarbeidet med Spoon fungerte utmerket. Vi ønsket at årsrapporten skulle gi et godt bilde av hele vår mangfoldige virksomhet og Spoon utarbeidet en redaksjonsplan som fanget opp de viktigste temaene.
Barbro Hestnes, Senior kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR Eiendom
eiendom_01.jpg
mockup-of-an-open-booklet-lying-on-a-plain-surface-1316-el (1).png
eiendom_03.jpg
eiendom_04.jpg
mockup-of-an-open-booklet-lying-on-a-plain-surface-1316-el (2).png
minimal-mockup-featuring-a-closed-magazine-standing-against-a-plain-backdrop-1102-el.png

Vil du vite mer om dette prosjektet?

May-Lis.png

May-Lis Kleven

Leder, video og design

Relaterte jobber