Utfordring

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. De er landets største boligbyggelag og boligbygger. OBOS er eid av sine 430000 medlemmer og overskuddet beholdes i virksomheten.

Ung i OBOS var arbeidstittel på OBOS’ satsing rettet mot unge som skal kjøpe sin første bolig. OBOS ønsker å gi førstegangskjøpere de smarteste rådene der de er i boligprosessen og sette dem i stand til å ta trygge valg når de skal kjøpe bolig for første gang.

OBOS har god oversikt over sine medlemmer og deres bruk av eksisterende kommunikasjonskanaler. OBOS og Spoon gikk gjennom innsikt fra medlems- og leserundersøkelser, så på målgruppas medievaner, ønsker og behov og kartla hva slags informasjon og hvilke tjenester OBOS kan tilby dem. Ut fra dette definerte vi følgende overordnede suksesskriterier:

OBOS skal være foretrukket inspirasjons- og informasjonskilde for unge som skal kjøpe sin første bolig.

”Ung i OBOS” skal gi et yngre og mer moderne bilde av OBOS. Innholdet blir lest/sett, likt og delt i riktige målgrupper og flere unge melder seg inn i OBOS.

Nye kommunikasjonstiltak skal skaffe interessenter til OBOS’ bolig-, bank- og forsikringsprodukter.

Løsning

I innsiktsarbeidet tok vi for oss boligkjøp fra A til Å og delte prosessen opp i kapitler utfra målgruppas informasjonsbehov på de ulike stadiene. Vi bestemte at uttaket hovedsakelig skulle være i sosiale medier.

Resultatet ble serien Voksenpoeng som frontes av en ung programleder som representerer målgruppa på en ekte og frisk måte. Malin har nettopp flyttet inn i sin drømmeleilighet og nå skal hun hjelpe andre å gjøre det samme. Utrustet med gode ideer, kloke eksperter og gatesmarte løsninger skal Malin gjøre boligkjøp enkelt.

Vi brukte to forskjellige tilnærminger i produksjon av video til facebook: Teasere skulle trekke trafikk til obos.no, mens enkeltscener skulle skape engasjement og oppmerksomhet.

Det ble laget 8 episoder som ble publisert på OBOS’ facebookside og på en egen landingsside på obos.no. Episodene ble støttet av 17 artikler med fakta og ekspertintervjuer. Det ble også produsert ca 20 korte videoklipp formatert for facebook, snapchat, instagram og prerolls til youtube.

Resultat

Voksenpoeng er den beste digitale stasingen mot unge noen sinne for OBOS. Postene hadde nesten 8,5 mill. visninger og 5 mill. så mer enn 25% av videoene. Vi nådde 92% av målgruppa på totalt 770 000 til en kostnad på bare 24 øre per seer. Postene fikk 2,4 mill. handlinger og genererte nesten 60 000 klikk til obos.no. Annonsene nådde også 127 632 personer organisk takket være stort engasjement fra målgruppen.

8 532 429

Det bor 5,3 millioner mennesker i Norge. Voksenpoeng genererte 8,5 millioner visninger

25 %

Fem millioner så mer enn 25 prosent av videoene

OMD sto for optimalisering og annonsering. Innholdet ble publisert i fire ”pulser” og justert underveis. Øvre alder ble satt ned til 30 år og de som hadde sett mer enn 50% av en teaser ble retargeted med andre videoer.

Reklameoppmerksomheten til OBOS økte i kampanjeperioden. Antallet unge som svarer at OBOS er fremtidsrettet gikk fra ca 25% til 35%. Antallet som oppgir å ha et godt helhetsinntrykk av OBOS gikk fra 48% før til 66% etter kampanjen. Sannsynlighet for tegning av medlemskap ble doblet fra 8% til 16% (kilde: Penetrace)

obos.no/privat/voksenpoeng

Vil du vite mer om dette prosjektet?

SIV_TONJE_SOLFJELD_SPOON.jpg

Siv Tonje Solfjeld

Byråleder

Relaterte jobber