Bakehuset-case-3.jpg

Utfordring

Norges største bakeri, Bakehuset, har elleve bakerier sør for Trøndelag. I mars 2019 lanserte de plastfrie brødposer med nytt, lokalt forankret design for alle sine lokale brødtyper i Norge. Som en forberedelse til dette, ønsket Bakehuset å styrke sin tilstedeværelse lokalt, samt øke bevissthet og stolthet for både arbeidsplassen og produktene blant ansatte og lokalbefolkning.

Bakehuset-case-2.jpg

Løsning

Løsningen ble å lage korte minidokumentarer på rundt halvannet minutt fra alle bakeriene. Spoon dro i løpet av halvannen måned ut til alle lokasjonene med regissør, fotograf og redaktør. Filmene skulle være sjangermessig og visuelt ganske like, med intervjuer av nøkkelpersoner og bilder av mennesker som jobber og sentrale produkter.

Vi arbeidet samtidig tett sammen med kunden for å finne det som var særpreget for hvert enkelt bakeri og som tematisk kunne løftes spesielt for å skille dem ut og skape identifikasjon blant både ansatte og lokalbefolkning. Alle bakeriene har nemlig sin egen identitet.

På bakeriet på Økern jobber for eksempel flere titalls nasjonaliteter tett sammen, i Nordfjordeid har de ekstreme transportruter, i Molde har de et spesielt tett forhold til fotballklubben, i Lillesand tar de samfunnsansvar ved å gi folk med store hull i CVen en sjanse og i Larvik tar de inn ekstra mange lærlinger for å sikre bakeryrket i fremtiden.

Filmene ble laget primært for Facebook, men er også publisert på YouTube. Kortere uttak er i tillegg blitt brukt på Instagram ved noen anledninger. Samtidig har materialet dannet grunnlag for en rekke nye uttak til andre sammenhenger, sesonger og temadager – alt etter hva vi gjorde opptak av og snakket med intervjuobjektene om.

Det ble i tillegg laget en lengre samlefilm med bilder og intervjuer fra alle bakeriene til en intern bedriftssamling.

Distribusjon

Filmene ble publisert over en periode på to uker i starten av mars, like før designendringene på brødposene var ute i butikk. Hver film var imidlertid kun synlig i «sitt» lokale område. Det betyr at det kun var folk i Haugesund og leveringsområdet rundt som ble eksponert for filmen om bakeriet i Haugesund – samtidig som de ikke ble eksponert for noen av de andre bakerifilmene.

Målet var flest mulig eksponeringer og videovisninger i riktig geografisk område. Posttekstene ble skrevet på dialekt ut fra hvilket geografisk område de gikk ut til. Alle som så en viss prosentmengde av bakerifilmene ble senere retargeted med en animasjon av det nye designet på de lokale brødtypene for gjenkjenning i butikk.

Se alle filmene på Bakehusets YouTube-kanal

Vil du vite mer om dette prosjektet?

HAAKON_SANDLAND_SPOON.jpg

Håkon Sandland

Rådgiver og markedsansvarlig

Relaterte jobber