Utfordring

Kantega er et IT-selskap med rundt 130 medarbeidere. Deres største utfordring – som i resten av bransjen – er knapphet på utviklere og kampen om de beste it-hodene. Kantega konkurrerer med giganter som Bouvet, Sopra Steria og Accenture når de skal rekruttere.

Samtidig har Kantega fordelen av å være liten og oversiktlig. Det ansatteeide selskapet kan ta raske beslutninger og modige valg som de ikke trenger godkjenning av eksterne i styret eller aksjonærer for å få gjennom.

Screenshot-2019-01-22-at-10.26.46.png

Løsning

Innsikten som ble brukt kom i sin helhet fra Kantegas egne ansatte. Det var flere av disse som var med i workshops, og som naturligvis kjenner målgruppen svært godt. Kantega er et mangfoldig miljø, og til sammen hadde de ansatte god oversikt over målgruppens behov, drivere, utdannelse, kompetanse, medievaner og motivasjon.

23 000 000

videovisninger og 14 000 likerklikk på YouTube.

3,5 %

Økning i trafikk til nettsidene og enorm økning i besøk til jobbsidene fra 70 til 2500 på et år.

20 %

økning i stolthet blant egne ansatte, i følge årlig ansattundersøkelse.

Vil du vite mer om dette prosjektet?

MATS_OLSEN_SPOON.jpg

Mats Michael Olsen

Kreativ leder

Relaterte jobber