Skanska_Kom hjem hel_03.jpg

Utfordring

I 2019 var temaet for Sikkerhetsuka: Risiko, med fokus på både sikkerhet og helse

Spoon fikk i oppdrag å lage en intern kampanje som skulle styrke sikkerhetskulturen i selskapet gjennom å øke de ansattes evne til å vurdere og håndtere risiko.

HMS generelt og «risiko» spesielt, kan oppleves som teoretisk og abstrakt. Vi ville formidle hvor viktig det er å ha god risikoforståelse på en engasjerende og lett forståelig måte ved hjelp av historier målgruppen kunne relatere seg til.

Løsning

Spoon utviklet konseptet «Kom hjem hel! Ulykker på jobben gjør vondest hjemme».

Vi laget filmer med Skanska-medarbeidere der de ble overrasket på jobben av sine nærmeste. Filmene viste hvor mye Skanska-medarbeideren betyr for familien sin, og hvordan det hadde påvirket dem dersom hun eller han hadde blir skadet på jobb.

Vi tok også i bruk anleggshjelmen som kanal for å spre budskapet. Skanska har gode direktekanaler hvor de kan nå egne ansatte, men de har også HMS-ansvar for de som jobber for underleverandører på deres bygg og anlegg. Disse er vanskeligere å nå.

Vi opprettet en bestillingsside hvor alle ansatte kunne legge inn egne bilder og få tilsendt personifiserte klistremerker med «Kom hjem hel! Tanken var å gjøre budskapet personlig, samtidig som budskapet ble godt synlig for alle som jobber på byggeplassen.

Skanska_Kom hjem hel_05.jpg

Resultat

Klistremerkekampanjen ble en stor suksess – en av tre ansatte bestilte egne klistremerker. Og budskapet er fortsatt godt synlig, snart et år etter kampanjen.

Filmene var ment som internkommunikasjon, men ble også brukt eksternt fordi oppdragsgivere, underleverandører og ikke minst ansatte er opptatt av temaet. Mange ansatte delte filmene i sosiale medier, og ansvarlig for Sikkerhetsuka opplevde en boost i intern oppmerksomhet

Filmene med familier sender et viktig budskap og «treffer» bedre en kun formaninger og nye regler. Veldig bra at de nærmeste ble trukket inn som et viktig element i sikkerhetsarbeidet vårt
Svar fra intern spørreundersøkelse,

Vil du vite mer om dette prosjektet?

TORFINN_SOLBREKKE_SPOON.jpg

Torfinn Solbrekke

Seniorrådgiver

Relaterte jobber