banenor-rapport-06.jpg

Utfordring

Bane NOR har tidligere publisert og distribuert sine rapporter i PDF-format. Vi gjorde en innholdsanalyse av Bane NORs trykte årsrapporter og designet et malverk som på kort og lang sikt vil håndtere innholdet som skal publiseres.

Den nye, digitaliserte rapporten er mer levende, mer tilgjengelig og mer synlig. Rapporten gjør det enkelt for interessenter å få oversikt over Bane NORs aktiviteter og finanser det siste året.

Løsning

Rapporten er utformet som et nettmagasin og oppfyller formelle og obligatoriske krav. Relevante tall og grafer er fremhevet og animert. Årsrapporten er også universelt utformet etter WCAG-standard. Vi har også utviklet robuste maler for artikler, tabeller og regnskap.

Bane NOR rapporterer både som konsern og statsforetak. Dette er løst enkelt og elegant ved at brukerne toggler mellom regnskapene. Regnskapene er også tilgjengelig for nedlasting for de som måtte ønske det.

banenor-rapport-02.jpg
banenor-rapport-03.jpg
banenor-rapport-04.jpg
banenor-rapport-01.jpg
banenor-rapport-07.jpg

Resultat

Rapporten er todelt da Bane NOR tidligere publiserte separate års- og bærekraftrapporter. De er fortsatt separate, men under samme domene. Vi utnytter kontrastene som finnes i den visuelle profilen for å fremheve tematikken i rapportene.

Til rapporten

banenor-rapport-05.jpg
arsrapport-banenor-no-fullpage.jpg

Vil du vite mer om dette prosjektet?

MAY_LIS_KLEVEN_SPOON.jpg

May-Lis Kleven

Leder, video og design

Relaterte jobber