Spoon_web_yara_case_05.png

Utfordring

For mange bønder kjører gjødselspredere som ikke er korrekt justert eller stilt inn, noe som kan gå ut over både avlingen og det lokale miljøet rundt dyrkingsjorda.

Løsning

Sammen med Yara kartla vi de vanligste utfordringene som bønder er usikre på eller trenger mer kunnskap om når det gjelder mineralgjødsel. Vi brukte Yaras nettverk av lokale rådgivere, og fant en dyktig og engasjert bonde i Scotton, England, som driver beste praksis på dette området. Rob Ramsay er en god formidler, og Spoons filmteam besøkte ham sammen med Yaras egen ekspert på området. 

Resultat

Kampanjen «Be a spreading pro» består at korte, instruktive filmer og artikler som gir bønder en lettfattelig innføring i hvordan de med enke grep kan spare penger, øke avlingen og spare miljøet. Filmene ble tekstet på en rekke europeiske språk og publisert i Yaras sosiale kanaler i landene hvor kampanjen ble brukt. Resultatet ble en kunnskapsbank som fremdeles brukes av mange når sesongen kommer, og jorda skal få ny næring ved hjelp av Yaras produkter.

Vil du vite mer om dette prosjektet?

MARTE_RAMBORG_SPOON.jpg

Marte Ramborg

CEO Spoon Sweden/CEO Spoon Group

Relaterte jobber