Home page link.
Svenska Engelska

Slik når vi et smalt segment med strategisk innholdsproduksjon

Perpetuum er Nord-Norges største privateide avfallsaktør. Spoon har vært deres strategiske partner og innholds- og distribusjonsbyrå siden høsten 2022.

Kunde

Perpetuum

Prosjekt

Langsiktig innholdskonsept B2B

År

2022

Oppgave

Perpetuums industritjenester er sammensatte og dekker behovene til en rekke aktører. Det gir en spredt målgruppe og gjør markedsføringsjobben tilknyttet synlighet og posisjonering krevende.

Innkjøperne Perpetuum snakker med har ofte lav kunnskap om fordeler og ulemper med ulike typer avfallsløsninger, og de kan være prissensitive med et kort tidsperspektiv.

Perpetuum jobber med tjenester og kundegrupper der det kan gå fem minutter fra behovet oppstår til avtalen er inngått, eller det kan ta mer enn fem år fra lead og første kontakt til avtalen er landet.

Løsning

Gjennom ulike innholdskampanjer har vi jobbet for å synliggjøre Perpetuum som en kompetent og gunstig samarbeidspartner, og generere konkrete leads til deres salgs- og prosjektledere. Samtidig ønsket vi å øke målgruppens bestillingskompetanse og forståelse av de ulike problemstillingene. Vi jobber derfor med å tydeliggjøre for innkjøperne hvilke miljø- eller kostnadsbesparende og verdiøkende effekter Perpetuums løsninger kan ha.

For oss har det vært spesielt viktig å forstå målgruppens kundereiser når vi må tenke langsiktig, og når vi skal jobbe med tydelig kjøpskonvertering. Vi har kartlagt ulike målgrupper, som byggebransjen. Her har vi laget innhold som informerer om nye reguleringer om ombrukskartlegginger i byggteknisk forskrift, og som viser hvordan Perpetuum kan gi en rimelig løsning med høy ekspertise.

Resultater

Innholdet har blitt distribuert mot ulike målgrupper gjennom programmatisk native-annonsering både lokalt og nasjonalt. Innholdet er også produsert med tanke på å øke Perpetuums synlighet i søkemotorer. Disse sakene har, i kombinasjon med teknisk SEO-arbeid på nettsiden, økt deres organiske trafikk med over 90 prosent.

De har ikke mulighet til å måle konverteringer digitalt, men ifølge Perpetuums prosjektledere for disse oppdragene, har de mottatt «en betydelig større mengde henvendelser om oppdrag» underveis og umiddelbart i etterkant av de ulike kampanjeløpene. Perpetuum har også sett en voldsom økning
i søknader på utlyste stillinger, både for spesialiststillinger og produksjonsorienterte stillinger.

Økning i organisk trafikk i %

0

Klikkrate i %

0

Gj.snittlig lesetid i min

0

Vil du vite mer?

https://spoonagency.no/wp-content/uploads/2023/10/Design-uten-navn-1.png

Cato Olsen Birkestrand

Rådgiver

cato.olsen.birkestrand@spoonagency.no 981 31 588

Del på sosiale medier

LinkedIn Facebook