Home page link.
Svenska Engelska

Sirkulærproduksjon av grønnsaker som identitet

I det, som i dag omtales som avfall av oppdrettsnæringen, ser Columbi Farms ubenyttede ressurser. De ønsker å revolusjonere produksjonen av grønnsaker i et sirkulært kretsløp hvor næringsstoffene fra sjømatproduksjon utnyttes som gjødsel.

Kunde

Columbi Farms

Prosjekt

Identitet

År

2021

Leveranse

Visuell identitet

Utfordring

Columbi Farms ønsker å bygge veksthus i nærheten av allerede eksisterende oppdrettsanlegg for å utnytte fiskevann, som vanligvis dumpes i havet, til dyrking av salat.

Vi fikk utfordringen med å utvikle en visuell profil som speilet sirkulærproduksjon og bærekraft. Uttrykket skulle være enkelt å ta i bruk i et stort spenn av kanaler og kommunikasjonsflater.

Løsning

I en liten prosjektgruppe sammen med Columbi Farms jobbet vi frem et ordentlig og ryddig uttrykk hvor sirkulærproduksjon er sentralt i navnetrekk og logosymbol. Vi ønsket å bygge opp en visuell verktøykasse bestående av få, men sterke virkemidler.

Fordi produksjonsanlegg og fasiliteter er under prosjektering var det utfordrende å kommunisere selskapets visjon og bygge deres identitet med foto i utstrakt bruk.

Resultatet ble derfor å bruke illustrasjon som en av bærebjelkene i den visuelle profilen. Vi ønsket at uttrykket skulle vise organiske former av salat og grønnsaker, men samtidig kommunisere ressursene fra fiskeavfall, og er illustrert av Sandra Blikås/ByHands.

Illustrasjonen er tegnet i et stort råformat, til bruk i ulike utsnitt. Dette gir Columbi Farms et enkelt – men kraftfullt visuelt uttrykk, med høy grad av fleksibilitet i alle kanaler og flater.

Vi har jobbet frem fargepalett, typografi, logo, bildemanér, visuelt uttrykk, samt definering av bruksområder og retningslinjer i designmanual.

Vår nye visuelle identitet gir oss et fleksibelt uttrykk med uendelige muligheter. Vi gleder oss til å ta det i bruk når vi nå skal etablere fremtidens produksjonsplattform for mat!

– Anders Hagen, CEO i Columbi Farms

Vil du vite mer om dette prosjektet?

https://spoonagency.no/wp-content/uploads/2023/11/spoon-previews-bw2-4.jpg

Marius Hole

Digital lead / Designer

marius.hole@spoonagency.no 920 66 095
https://spoonagency.no/wp-content/uploads/2023/11/spoon-portrett-previews-BW-27.jpg

Martine Klohs

Prosjektleder

martine.klohs@spoonagency.no 482 60 435

Samarbeidspartnere

Illustrasjon: Sandra Blikås / byHands

Infografikk: Terje Tønnessen

Andre jobber vi er stolte av