Home page link.
Svenska Engelska

Holdningsskapende arbeid langs sporet – for barn og unge

Togene er avgjørende for miljøvennlig og inkluderende infrastruktur i fremtiden, men det må også være trygt for alle å reise med tog eller ferdes i nærheten av jernbanen. På oppdrag fra Bane NOR laget vi et nettsted som skal gjøre barn og unge trygge i nærheten av sporet.

Kunde

Bane NOR

Prosjekt

Banorama

År

2021

Utfordring

Innsikt

Mange barn og unge i Norge bor på steder i nær tilknytning til jernbanen. Tog er egentlig en av de aller tryggeste måtene man kan reise på, men allikevel er det noen farer tilknyttet jernbanen. Alt går helt fint om man er på sikre siden, men dersom man er litt uaktsom, kan det få uheldige konsekvenser. Dette har Bane NOR et spesielt ansvar for å formidle.

Under pandemien, ble det brått vanskelig for Bane NOR å gjennomføre holdningsskapende arbeid rundt omkring på landets skoler. Vanligvis holder Bane NOR små opplegg for å få barn og unge til å bli klar over potensielle farer i nærheten av jernbanen. Vårt oppdrag ble å finne alternative måter å kommunisere dette budskapet på.

Derfor ville vi fortelle om disse farene i et formspråk som målgruppa kunne sette pris på. Ved å skape et fargerikt nettsted hvor vi har tatt i bruk varierte virkemidler for kunnskapsformidling, håpet vi at målgruppa kunne bli engasjert nok til å ta til seg den viktige informasjonen.

Prosess

Basert på Bane NORs innsikt i tidligere hendelser og potensielle farer i tilknytning til jernbanen, kunne vi gjøre et informert utvalg av hvilke problemstillinger som måtte belyses på banorama.no. Her utformet vi opp en matrise som dannet grunnlaget til nettstedets informasjonsarktitektur og hierarki.

En rekke faktorer har definert den endelige informasjonsarktekturen. Den hyppigste forekomsten av nestenulykker i forbindelse med kryssing av jernbanesporet, resulterte for eksempel i økt prioritering av dette temaet i informasjonsarkitekturen.

En annen faktor var Filipstad-ulykken, hvor et barn omkom etter å vært i kontakt med et strømførende parkert tog. Innholdet om strøm og parkerte tog ble derfor prioritert som egne seksjoner i strukturen og gitt ekstra oppmerksomhet.

Påfølgende faser med wireframe (trådskisser av nettstedet) og tilhørende innholdshierarki, ble presentert og brukertestet av en uformell brukergruppe bestående av barn i barneskolealder.

Besøk banorama
Innholdet om strøm og parkerte tog ble prioritert og løftet frem i lys av Filipstad-ulykken, hvor et barn omkom. Foto: Heiko Junge / NTB

Innholdet om strøm og parkerte tog ble prioritert og løftet frem i lys av Filipstad-ulykken, hvor et barn omkom. Foto: Heiko Junge / NTB

Løsning

Resultatet har blitt et nettsted med et variert formspråk og en tydelig hensikt. Det viktige temaet formidles gjennom planmessig design som leder brukeren gjennom et narrativ ispedd noen underholdende distraksjoner.

Navigasjonen har blitt oversiktlig og nettstedet er strukturert på en måte som både oppmuntrer til utforskning og tillater brukeren å lett finne den seksjonen man er mest opptatt av. Sånt motiverer til læring, og quizen i bunnen fokuserer ytterligere på mestring gjennom spill og lek. Det visuelle uttrykket har et særpreg og er konsekvent gjennom hele opplevelsen, samtidig som det peker tydelig til Bane NORs eksisterende profil.

Det er lagt stor vekt på universell utforming i design- og utviklingsfasen. Ingen barn og brukergrupper skal ekskluderes fra å ta i bruk Banorama.no. Løsningen oppfyller derfor krav om fargekontrast i henhold til WCAG 2.1, alle bilder har korrekte alt-tekster, all tekst kan markeres, og vi tilrettelegger for skjermopplesning for brukere som både har liten og høy grad av synshemminger. Tekst og andre elementer har støtte for skalering/forstørring, og fonter er web-safe.

Toppseksjonen kan «ødelegges» ved å flytte, dra eller klikke på de ulike illustrasjonene og komponentene. Dette for å tilføre en alternativ og morsom interaksjon for målgruppen, men også for å holde på interessen hos brukeren ved første innlastning.

Toppseksjonen kan «ødelegges» ved å flytte, dra eller klikke på de ulike illustrasjonene og komponentene. Dette for å tilføre en alternativ og morsom interaksjon for målgruppen, men også for å holde på interessen hos brukeren ved første innlastning.

Resultater

Effekt

Effekten Bane NOR ønsker på lang sikt, er en holdningsendring. Vår innsikt viser til både ulykker, nesten-ulykker og rapporterte hendelser som tyder på en manglende forståelse for farer tilknyttet jernbanen.

Et annet økende problem med stadig større omfang er fotografering i skinnene. Dette gjøres også av «influencere» som poster bildene i sosiale medier til sine følgere. Dette kan være med å påvirke barn og unge til å få en dårlig risikoforståelse av ferdsel i nærheten av jernbanen.

Denne utviklingen ønsker vi å bremse, og tror at kunnskap er nøkkelen for å endre trenden.

Vi er avhengig av trygge, inkluderende og miljøvennlig transport i fremtiden. Toget er en del av løsningen, men det er avgjørende at det er sikkert for liv og helse. Dersom man kan se en synkende utvikling blant barn og unge i årene fremover, vil banorama.no være et av flere tiltak som er med på å muliggjøre dette.

Vil du vite mer om dette prosjektet?

https://spoonagency.no/wp-content/uploads/2023/11/spoon-portrett-previews-BW-16.jpg

Mats Michael Olsen

Kreativ leder

mats.michael@spoonagency.no 918 44 058
https://spoonagency.no/wp-content/uploads/2023/11/spoon-previews-bw2-4.jpg

Marius Hole

Digital lead / Designer

marius.hole@spoonagency.no 920 66 095

Samarbeidspartnere

Kode: Værsågod

Illustrasjon: Frode Skaren / byHands

Andre arbeider vi er stolte av