Home page link.
Svenska Engelska

Knutepunktutvikling i stolt innpakning

Bane NOR Eiendom spiller en viktig rolle i utviklingen av byer og tettsteder: Deres viktigste bidrag er å forvalte verdier og utvikle attraktive kollektivknutepunkter med boliger, arbeidsplasser og servicetilbud hvor folk møtes og trives. Vi fikk i oppgave å formidle knutepunktutvikling gjennom deres årsrapporter.

Kunde

Bane NOR Eiendom

Prosjekt

Årsrapport

År

2019–2021

Leveranse

Magasin / rapport

Utfordring

Bane NOR Eiendoms røtter strekker seg tilbake til da jernbanen bygde landet, og da stasjoner og godshåndtering trengte arealer. Derfor ble, og er, deres virksomhet knyttet til knutepunktene og jernbanen.

Det er i knutepunktene de reisende, jernbanen og eiendommer møtes. Og det er her Bane NOR Eiendom driver by- og stedsutvikling. Ved å utvikle sentrale boliger og næringsbygg, skaper de nye hjem og arbeidsplasser der tog, buss og bane er naturlige transportvalg.

Bane NOR Eiendom tar også vare på og forvalter store verdier i form av grunneiendommer, verksteder, stasjoner og mange hundre bygg.

Bane NOR Eiendom ønsket at årsrapportene fra 2019 til 2021 både skulle øke kunnskapen om – og omdømmet til Bane NOR Eiendom. Den skulle samtidig vise varme, profesjonalitet og miljøbevissthet, med knutepunktutvikling som bærende budskap.

 

 

Løsning

Vår løsning tar utgangspunkt i Bane NOR Eiendoms verdikjede og består av historier om alt fra idé- og reguleringsfasen, prosjektutviklings- og byggefasen til løpende drift og forvaltning.

Disse historiene fortelles gjennom reportasjer og intervjuer fra prosjekter i Bane NOR Eiendoms portefølje og menneskene som bruker, planlegger og bygger dem.

For årsrapporten og prosjektbrosjyren for 2020/2021 var knutepunktutviklingen på Voss det overordnede konseptet. Vi dro til Voss, utarbeidet en fotostil og lot bildene bære det visuelle uttrykket gjennom rapportserien.

Resultater

Årsrapporten gir en god beskrivelse av Bane NOR Eiendoms virksomhet. Rapporten inneholder historier fra hele verdikjeden og gjennomgår de mest aktuelle prosjektene i selskapets portefølje. Spoon har utarbeidet konsept, design og innhold, i form av tekst, bilder og grafikk.

Rapporten ble distribuert til ansatte, samarbeidspartnere, leverandører, beslutningstakere og andre interessenter.

Vi er svært fornøyde med årets årsrapport! Samarbeidet med Spoon fungerte utmerket. Vi ønsket at årsrapporten skulle gi et godt bilde av hele vår mangfoldige virksomhet og Spoon utarbeidet en redaksjonsplan som fanget opp de viktigste temaene.

– Barbro Hestnes, Senior kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR Eiendom

Vil du vite mer om dette prosjektet?

https://spoonagency.no/wp-content/uploads/2023/11/spoon-portrett-previews-BW-17.jpg

May-Lis Kleven

Leder, video og design

may-lis.kleven@spoonagency.no 930 29 199

Del på sosiale medier

LinkedIn Facebook

Andre arbeider vi er stolte av