Home page link.
Svenska Engelska

Derfor har Spoon ansatt en egen atferdspsykolog

Spoon har fått egen atferdspsykolog! Lee Rowland har doktorgrad i faget og skal hjelpe oss med å benytte prinsippene i oppdragsgiveres kommunikasjon og strategier. Bli bedre kjent med Lee og hva atferdsvitenskapen kan tilføre kommunikasjon og markedsføring.

Publisert

20. mai 2023

Ikke alle vet hva atferdsvitenskap handler om. Hva er de vanligste misforståelsene?

At det kun handler om nudging og økonomi. Atferdsvitenskap er et bredt felt med mange disipliner. Det syr sammen alle studier av menneskers atferd. Det er også et vesentlig eldre fagfelt enn mange tror. Boka «Nudge» fra 2008, skrevet av Richard Thaler og Cass Sunstein, får ofte æren for å ha inspirert folk til å drive med atferdsvitenskap, men flinke folk har drevet med dette i flere årtier.

Hva synes du er mest inspirerende med atferdsvitenskap?

Det kan hjelpe med å løse mange av problemene vi mennesker har skapt, og som vi holder på å skape akkurat nå. Teknologien vår er ofte helt super, men hvis vi ikke klarer å endre måten vi tenker og oppfører oss på, er vi ferdige. Psykologi spiller en viktig rolle i å få til det.

Dr. Lee Rowland

Dr. Lee Rowland

Hva er linken mellom atferdsvitenskap og kommunikasjon?

Atferdsvitenskap er helt essensielt i all kommunikasjon, og det er samtidig en rik tradisjon for kommunikasjonsforskning i atferdsvitenskapen. Samtidig blir det ofte ignorert utenfor akademiske kretser. Og det er synd, fordi mye tid og penger blir kastet bort på dårlig kommunikasjon som lett kunne blitt mye bedre med litt forståelse og innspill fra atferdspsykologien.

 

“Atferdsvitenskap er helt essensielt i all kommunikasjon.”

– Lee Rowland, psykolog med doktorgrad i atferdsvitenskap

 

Og hvem er du, egentlig? Hva er din bakgrunn?

Da jeg skulle ta doktorgrad i psykologi for 20 år siden, tenkte jeg at atferdsvitenskap ville bli helt sentralt for å løse noen av de aller største utfordringene i vår tid. Maslow definerte det allerede på 1950-tallet: «Vi må forstå menneskenes natur før vi ødelegger oss selv». Det tror jeg fortsatt gjelder.

Derfor har jeg brukt årevis på å forske på forskjeller mellom bevisste og ubevisste prosesser i hjernen – det vi nå kaller System 1 og System 2, eller «rask og sakte tenking». Det er et nøkkelkonsept i atferdsvitenskapen. Jeg synes det å forstå hvordan disse systemene virker sammen med omgivelsene våre for å skape atferd virket som bra bruk av tid.

Du har senere jobbet som forsker, lærer og konsulent innenfor atferdsvitenskap. Hva fikk deg til å forlate den akademiske jobben?

Det er mye å elske med akademia, men det kan også være frustrerende. Som konsulent har jeg fått jobbe med mange flere typer mennesker – alt fra myndigheter og bedrifter til ideelle organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Jeg har også fått ha opplæring med militære, politi, etterretning og markedsføringsfolk. Og jeg har selv lært at alle har god nytte av atferdsvitenskap i yrkene sine, selv om folk er veldig forskjellige. Nå gleder jeg meg til å bruke prinsippene i Spoons kreative miljø.

Hva slags kunnskap bringer du til Spoon?

Litt vitenskapelig presisjon til prosjektene, når det er nødvendig. Og så håper jeg å klare å undervise i atferdsvitenskap på en måte som gjør at folka i Spoon sitter igjen med kunnskap de kan bruke i kreative prosesser og problemløsing for oppdragsgiverne våre.

https://spoonagency.no/wp-content/uploads/2023/11/Siv-Marte.png

Marte Ramborg

CEO Spoon Sweden/CEO Spoon Group

marte.ramborg@spoon.se 970 07 199