Illustrasjon til caseartikkel om årsrapporten til SOS Barnebyer

Utfordring

SOS-barnebyer kom til Spoon med høye ambisjoner og et tydelig oppdrag: «Vi vil kommunisere bedre med næringslivet, og vi vil tenke helt nytt om vår årsrapport».

SOS-barnebyer anser trygge barn som samfunnets viktigste kapital. Investering i omsorg har stor verdi – ikke bare for hvert enkelt barn, men også for samfunnet. Spoon ble utfordret på å formidle dette budskapet på en ny måte overfor næringslivet ved å bruke årsrapporteringen som utgangspunkt. SOS-barnebyer ønsket å bli tydeligere på hva et samarbeid med SOS-barnebyer kan bety, ikke bare for mottakeren, men også for bedriften og bedriftens ansatte.

Løsning

SOS-barnebyers tydelige brief var starten på et særdeles godt samarbeid og et spennende prosjekt. Spoon utviklet konseptet Samfunnets beste investering, der vi sa at gode og engasjerende historier skal synliggjøre effekten av omsorg og inspirere næringsliv til et samarbeid med SOS-barnebyer. Ved å bruke eksisterende samarbeidspartnere som ambassadører ville vi vise at samfunnsansvar er et konkurransefortrinn, og ikke bare et samvittighetsprosjekt. SOS-barnebyer har begrensede budsjetter til markedsføring. Det var derfor viktig for Spoon å lage et konsept med mange bruksområder og lang levetid slik at SOS-barnebyer fikk mest mulig ut av pengene. Vi utviklet innhold som kunne gjenbrukes i mange kanaler som eksempelvis nettside, årsrapport, magasin, sosiale medier, nyhetsbrev og presentasjoner. Med gode bedriftshistorier sørget eksisterende partnere for god rekkevidde ved å bruke sine egne sosiale kanaler til spredning av budskapet. Blant annet laget Spoon filmen «Klassebildet» der Daniel Siraj ser tilbake på sin første skoledag, hva er grunnen til at han lykkes, og hvordan viser hans historie at omsorg er en god investering?

Nettsiden kommer i tillegg til den tradisjonelle årsrapporten på print. Den tar deg steg for steg inn i et univers av historier som synligjør behovet for, og effekten av, omsorg. Vi ønsket en nettside som kunne fortelle én sammenhengende historie i korte trekk bare ved å scrolle nedover forsiden. Leserne har samtidig mulighet å fordype seg underveis gjennom bildekaruseller, statistikk, video eller artikler. Nettsiden er bygget opp med moduler som gjør det enkelt å bygge om rekkefølge, oppdateres og fortelle nye historier i fremtiden.

Resultat

Vi ønsket oss noe mer enn en årsrapport. Løsningen Spoon kom opp med løfter frem arbeidet vårt på en ny og spennende måte. Vi har fått et digitalt univers som ikke bare viser effekten av arbeidet vårt, den viser også verdiskapningen våre partnere opplever ved å samarbeide med oss, sier Hans Erik Bryhn, leder partnermarkd i SOS-barnebyer.
SOS-barnebyer har fått en solid verktøykasse med presentasjoner, film, grafikk, nettside, rapport og historier som brukes i dialogen med eksisterende og framtidige bedriftspartnere. Innholdet brukes også til målrettede kampanjer i sosiale medier.